Historie van Carnavalsverieëniging de Vöskes
Ien 1948 onder ut koffiedreenke (eier ète) beej Hoekse Hannes wurt beej Egbert Geurts de thieëmuts op de kop gezet waormit den urste Mieëlderes prins Egbert dun Urste wurt geboare. De urste carnavalsactiviteit vient plats ien zaal Speyken (’t Brugend) en wurt geopend dur prins Egbert dun Urste. Dizzen aovend, den muzikaal wurt ondersteund dur un paar jonges van de fanfaar, en waor ok burgemeister Baron de Weichs de Wenne anwezig is, duurt van 19.00 wies 22.00 uur.
Ien 1949 is de offisjeele oprichting van de verieëniging, waorvan ut bestuur wurt gevurmd dur leeje van de ruiterclub, voetbalclub en de fanfaar.
De klier van prins Handrie dun Urste: Offieciersjas mit koppel, blauw bôks mit brieëd goudgalon afgezatte, stèèk op de kop, roeëje mantel afgezet mit witte donsen goudgallon en un scepter ien de veurm van enne vos.
Ien 1952 wurt de organistie dur de oorspronkelukke vereniginge (ruiterclub, voetbalclub en fanfaar) overgedaon an en aparte carnavalsverieëniging.
Waor kumt de naam van de Vöskes vandàn?
Vroeger was ut de gewoeënste zaak van de wèreld dat de meense uut de andere dörpen wiere uutgescholde. Daordur wier d’r ok duk gevochte mit de kermisdaag. Duk haaj zonne naam un negatieve beteikenis. Dat schelde is minder geworre ma de scheldname zien gebleve. Ien hieël veul platse hebbe de carnavalsverieëniginge die scheldname angenome as naam.
De meense van Tiendere, Zwolluge, Blitterswik, Oeldere, Wanssem en Venroj scholde die van Mieëldere vroeger uut as vös. Thei van de Voort zaliger uut Tiendere het ut allemaol uutgezocht hoe weej an ozze naam zien gekomme. Thei ment, dat de meense van de dörpe uut de buurt die van Mieëldere zage as slimme, duk ok sluwe meense. Daor motte rèkening mit halde!


D’r is nog un ald versje, dat gut as volgt:
Mieëlderse vos,
D’n duvel is los,
Biend um an un touwke,
Zet um moeders mutske op
Dan is ut vaders vrouwke.

D’r is ok nog un variasie op:
Mieëlderse vos,
Biend um an un kördje
Zet um moeders mutske op,
Dan is ut vaders soldötje.


Toen ien Mieëldere ien 1948 vur ut urst de drie dolle daag wiere iengeluujd en prins Egbert mit ut toffellake um de nek en de thieëmuts op de kop rondliep, was d’n duvel ok los. De prins noemde de meense ien Mieëldere metieën Vöskes. Vanaf dat moment is Mieëldere mit vastelaovend ut vossehol en wurt de carnavalsverieëniging de Vöskes genoemd.