Hieronder en aoverzicht van alle boerebruudspaare van de Vöskes

1963
Boerenbruudspaar:
Kessels Annie (Annie Kessels)
Bèke Piet (Piet Jenneskens)

Getuuge:
Coenders Nellie (Nellie Coenders)
Renier Poels (Renier Poels)

1964
Boerenbruudspaar:
Nellie van Ben (Nellie Coenders)
Keuterse Hay (Hay van Lipzig)

Getuuge:
Tiny van Henk (Tiny Coenders-Vissers)
Piet uut ut Brugend (Piet Coenders)

1965
Boerenbruudspaar:
Hanneke van de Kniensheuvel (Rosalique Hoezen)
Krelis van d’n Hoeëk (J. van Dijck)

Getuuge:
Nellie Mooren (Nel Peelen-Mooren)
Sef Peelen (Sef Peelen)

1966
Boerenbruudspaar:
Grada van de Bèkweij-je (Sjer de Koning)
Helmut van ut Kleidurp (Wim Camps)

Getuuge:
Peet de Koning (Peet de Koning)
Ton Bovee (Ton Bovee)

1967
Boerenbruudspaar:
Koeëba van de Lieëmberg (Bertie Mooren-Bovee)
Driekus van ut Neejdurp (Bart Mooren)

Getuuge:
Frans Coenders (Frans Coenders)
Mia Peelen (Mia Coenders-Peelen)

1968
Boerenbruudspaar:
Trieneke van de Mangelekoel (Liesbeth Beurskens-Peters)
Matties van de Knolleberg (Piet Jacobs)

Getuuge:
Truus van Neervenhof (Truce Gerrits-van Neerven)
Ed Coenders (Ed Coenders)

1969
Boerenbruudspaar:
Merieke van de Kleihof (Annemie Arts)
Wullem uut de Spiekerhoeeëk (Wim Pingen)

Getuuge:
Marian van de Neervenhof (Marian van Neerven)
Sraar van de Bijenbrugge (Sraar Kessels)

1970
Boerenbruudspaar:
Jannemieke Nooitgedacht (Lucie Hendriks)
Tieneske Plotseling (Jos Poels Lzn.)

Getuuge:
Els Tax (Els Kessels-Tax)
Lei Bovee (Lei Bovee)

1971
Boerenbruudspaar:
Merieke van Boeëms Wum (Mia Coenders-Dinghs)
Wullem van de Burgveldkamp (Wiel Coenders)

Getuuge:
Nel van de Koestraot (Nel Peelen-Mooren)
Hoekse Boers Lei (Lei van Dijck)

1972
Boerenbruudspaar:
Tonia van Billekeshof (Tonia van de Mortel-van de Kerkhof)
Frènske van de Zanddèl (Frans van de Mortel)

Getuuge:
Truus van de Kieësköp (Truus Vissers-Roefs)
Lei Vissers (Lei Vissers)

1973
Boerenbruudspaar:
Fien van Pierke ziene Mart (José Poels-Driessen)
Renatus van ut Haagveld (René Poels)

Getuuge:
Lien van Grad uut de Pieël (Lenie Hendriks-Cox)
Tinus van Jan van ut Tiendersveld (Mart Hendriks)

1974
Boerenbruudspaar:
Door van Tummer Piet (Door Coenders-Peters)
Frèns van Coenders Ward (Frans Coenders)

Getuuge:
Jo van Reijnders Chris (Johanna Peters-Reijnders)
Sef van Tummer Handrie (Sef Peters)

1975
Boerenbruudspaar:
Marie van Coxe Grad (Riet Cox-Kuijpers)
Sraar van Schoesters Ton (Ger Cox)

Getuuge:
Bouwmans Hent zien Hanna (Han Willems-Bouwman)
Willems Hent ziene Joeëzef (Hent Willems)

1976
Boerenbruudspaar:
Ria van Brugends Grad (Ria Pouwels)
Mungo Toeën van Keutershof (Toon van Lipzig)

Getuuge:
Truuj van ut Kraejenest (Trudy Poels-Hendriks)
Petran van Kastieëls Bertus (Jan Poels)

1977
Boerenbruudspaar:
Jo van ut Ganzegat (Jo Verheijen-Relou)
Schoesters Jan van an de stinkende bèèk (Jan Verheijen)

Getuuge:
Grada van d’n Blauwpoeët (Gerry Vergeldt-Clevis)
Grad van de Pieëlreus (Ger Vergeldt)

1978
Boerenbruudspaar:
Tonia van Jaegers Lei (Ton Custers-Bovee)
Gradus van op d’n Berg tot guns Kastieël (Ger Custers)

Getuuge:
Ria van Dom tot Mieëldere (Ria Soons-van Zijl)
Sjaak van ut Zuuje (Sjaak Soons)

1979
Boerenbruudspaar:
Han van Piet van Jan d’n Borstel (Han van de Pasch-Terburg)
Rien van Lei van Rofferds Drikus (Rinus van de Pasch)

Getuuge:
Mariet van Piet van ut Bèèkveld (Mariet van de Zanden-van de Elsen)
Jan van Pruuse Gerrit (Jan van de Zanden)

1980
Boerenbruudspaar:
John van de Sjembuurt (John Hofland)
Marie d’n Tieënekratser (Marie Hofland)

Getuuge:
Mat van Behang en Plèk (Mat Keulards)
Toos van de Jaegermeister (Toos Keulards)

1981
Boerenbruudspaar:
Sef van de P-straot (Sef Peelen)
Nelleke van Jan van Hoeve de Jost (Nel Peelen-Mooren)

Getuuge:
Kangeroe Rens (Rens Poels)
Marie van de Smallebroekerloeëp (Mie Mooren-Bovee)

1982
Boerenbruudspaar:
Ton van ut Haagveld tot Schuutwater (Ton Mooren)
Truus van Sjang van ut Kastieël (Truus Mooren-Poels)

Getuuge:
Frans van ut Mègelsumse Smaalebroekerland (Frans de Ruyter)
Bernadette van Lutjeshof (Bernadette Arts)

1983
Boerenbruudspaar:
Piet, baron van zit- tot Rabobank, telg van de Zekerheid (Piet Timmermans)
Thea, gravin van ut viswater, fruele van de mieëlderse schutters (Thea Seuren)

Getuuge:
Sefke van ut Peggeriek (Sef Everts)
Jos van de Knöllekeshof (Jos Martens)

1984
Boerenbruudspaar:
Mart van Boswachters Truuj en truckers Toeeën (Mart Smits)
Nel van Piet de schilder uut ut Pieëlhazeriek (Nel Smits-Beerkens)

Getuuge:
Truus van Mie van de Pannesjop tot Belhamel (Truus Meester)
Hendrik van ut haantje van Bunschoten tot Spakenburg (Henk Meester)

1985
Boerenbruudspaar:
Wiel van Tinus uut ut Bokkeriek (Wiel Kerstjens)
Bertie van Jan d’n bekker (Bertie Kerstjens-Kessels)

Getuuge:
Marian van Heijne Mie uut ut Knöllekesriek (Marian Thijssen)
Toeën van Schoesters Hem (Toon Thijssen)

1986
Boerenbruudspaar:
Jan van Bèken Hannes ziene Jan tot Megelsheim (Jan Jenneskens)
Gerty van Pierre van de Smele uut ut Roekeland (Gerty Jenneskens-Beterams)

Getuuge:
Ans van Köster Selm uut ut Spurriemukkeland (Ans Reijntjes-Nelissen)
Wiel van Vrachtrij-jers Ho-Ho-Hent (Wiel Reijntjes)

1987
Boerenbruudspaar:
Conraad van Kepse Kries uut de Hei (Coen Robbins)
Bertie van Tinus ziene Jan uut ut Tiendersveld ( Bertie Robbins-Hendriks)

Getuuge:
Nellie van Dorsers Sef uut de Krukkem (Nellie Dorsers)
Bennie van de Loeësiepin uut ut Piethazeriek (Ben Bakens)

1988
Boerenbruudspaar:
Sjaak van Nöl van Antoeën ziene Sjaak en Ruyters Maria (Sjaak Verbeek)
May van Jan van Lewiese Sjeng en Hoebekes An (May Verbeek-Kunnen)

Getuuge:
Geert van Ger van Moeres Gradje (Geert Mooren)
Marian van Jan van Diekmans Bet van ut Vore (Marian Mooren-Keltjens)

1989
Boerenbruudspaar:
Chris van Thei van Cuppes Chris en Nelke van Kogels Handrie (Chris Cuppen)
Riek van Sanders Toeën en Marie van Everde Sir (Riek Cuppen-Sanders)

Getuuge:
Jan van Snij-jer Piet (Jan Peters)
Anny van Jèntje van d’n Dam (Anny Peters)

1990
Boerenbruudspaar:
Math van Peele Jèntje en Cor uut ut Haagveld (Math Peelen)
Annie van Lemme Kuuëp en Beth uut ut Meuleveld (Annie Peelen-Lemmen)

Getuuge:
Reinier van Thiese Piet en Truus uut ut Brugend (Reinier Thiesen)
Annie van Brouwers Jeu en Marie van d’n Rouwenberg (Annie Thiesen-van Rijswick)

1991
Boerenbruudspaar:
Toine van den alde pilledrèjer achter ut Joëzefkepelke (Toine Teunissen)
Rikie van Goeëres Bèr van de Schanseknuppels (Riek Teunissen)

Getuuge:
Martien (Stekkie) van póstjäntje van de Vös (Martien Steeghs)
Christien van de pieëp van de wiendbuule (Christien Steeghs Peters)

1992
Boerenbruudspaar:
Piet van Smidse Sef (Piet Kusters)
Jo van Jaeger Lei (Jo Kusters Bovee)

Getuuge:
Peelen Jentje ziene Bèr (Lambert Peelen)
Annie van de Pluusberg (Annie Peelen Janssen)

1993
Boerenbruudspaar:
Piet van Appelen Toeën en Hartjes Betje (Piet van Lankveld)
Astrid van Knillis van de erdweg en Trien van Frens d’n keielegger (Astrid Seijkens)

Getuuge:
Geert van Pony Hand (Geert Dings)
Miranda van Ties van Lies van de Schanseknuppels (Miranda Dings)

1994
Boerenbruudspaar:
Hans van Megelsum tot Keuter (Hans Verbeek)
Maria van Lies van ’t Mieëlders Hof (Maria Verbeek)

Getuuge:
Han en Truus van Ham tot Schuutwater (Han vd Pasch Terburg)
                                                         (Truus Mooren Poels)

1995
Boerenbruudspaar:
Henk van ’t Haantje van Bunschoten tot Spakenburg (Henk Meester)
Truus van Jack van Lemme Piet en Mie van de panneschop (Truus Meester Willemsen)

Getuuge:
Leo van Nabbes Jeerke en oppercent van buurt ’t Centrum (Leo Nabben)
Tonny van Toon van de Keieschieters (Tonny Nabben Nissen)

1996
Boerenbruudspaar:
Nel van Hoeijmakers Mie en Drisse Sef van de Diekerhei (Nel Lucassen Peeters)
Hub van Cuppe Nel en Michels Grad uut ’t Ezelriek (Huub Lucassen)

Getuuge:
Mariet van Korstjaans Truuj en Wilbers Toeën v.d. Meulewiekers (Mariet Hermans Wilbers)
Jan van Huys Door en Hermans Toen van de Dreumels (Jan Hermans)

1997
Boerenbruudspaar:
Bep van Poelse Bertus en Verstappers Drieka uut ut Vossenriek (Bep Weijmans Poels)
Piet van Anna en Weijmans Koos uut ’t Lönse huibuke riek

Getuuge:
Ria van Han van Thei uut ’t Maasjoertse nëst (Ria Deenen)
Sjaak van Nes en Ser Deenen uut ’t Wiendbuule riek (Sjaak Deenen)

1998
Boerenbruudspaar:
Eugène van Peele Jentje ziene Thei en Tiny van de Tegelse pannekletsers (Eugène Peelen)
Anja van Wim Smits uut ut Bokkeriek en Door van Kuijers Wim (Anja Peelen Smits)

Getuuge:
Mariska van Thei Tax Jan en Philien van Jan Aerts (Mariska Poels Taks)
Twan van Mart van Steege Toeën en Nel van Duykers Lou (Twan Poels)

1999
Boerenbruudspaar:
Noud van Pluusbergs Bertus en Nellie van Moere an ut kruus (Noud Janssen)
Marlies van Toën en Truus van de zaal uut ut Roekenest (Marlies Janssen Kusters)

Getuuge:
José van Pluusbergs Bertus en Nellie van Moere an ut kruus (José De Lange Janssen)
Roel van Bert en Rietje uut ut Delfts Blauwe land (Roel de Lange)

2000
Boerenbruudspaar:
Toos van Clabbers Sjeng en Nel tot Inter Chalet (Toos Coenders-Clabbers)
Ed van Nöl den Köster en Cila van d’n bieënhouwer (Ed Coenders)

Getuuge:
Riek van Sanders Toeën (Riek Cuppen Sanders)
Chris van Thei van Cuppen Chris (Chris Cuppen)

2001
Boerenbruudspaar:
Annie van Verieswicks Jeu en Brouwers Marieke v/d kortenbos (Annie Thiesen v Rijswick)
Reinier van Menier Thieze Piet en Poelse Truus an ’t pedje (Reinier Thiesen)

Getuuge:
Theresia van de thiëtéute (Trees Broers Hendriks)
Jozefien vande Tuuteköp (José Poels Driessen)

2002
Boerenbruudspaar:
Tiny van Maurice Jac en Wijnands Leen v/d Meterikse Meulewiekers (Tiny van Mijl Janssen)
Bert van Niet van panneschops Bér en Ad v/d Dordtse schapekoppen (Bert van Mijl)

Getuuge:
Tiny van Toete an en Snejers Sef van de Wiendbuule (Tiny Vreede)
Jan van Vreede’s Thei en Coxse Mie van de Ruuk (Jan Vreede)

2003
Boerenbruudspaar:
Johan van Broer en riek van de stiereboer van de Tienderseweg (Johan Van Luijtelaar)
Saskia van jan en Jet uut ’t Maasjoertse nëst (Saskia Baltissen)

Getuuge:
Roel van Rinus en Han van de Ham (Roel v/d Pasch)
Anouk van Hay en Annemie uut ’t Bokkeriek (Anouk Rutten)

2004
Boerenbruudspaar:
John van Ria en Jo van Ties en Lien uut ’t spurriebuukenriek (John Kluitmans)
carla van Mie en Fun van Catrien en Diekmans Jan (Carla Kluitmans Wijnhoven)

Getuuge:
Ton van Nel en hay van Cranevelds Kuëb van de Kiëskop (Ton Theelen)
Marij van Nilesse Lei en Truus van de spurriemökke (Marij Theelen Nelissen)

2005
Boerenbruudspaar:
Alex van Arnold en Nell uut ut centrum (Alex Disveld)
Heidi van Venz Piet en Dorien uut ut pielhazenland (Heidi de Mulder)

Getuuge:
Ramon van Riek en Ger van Coxe Teng (Ramon Cox)
Kim van Jacobs Huub eb Annenie uut ut Dreumelriek (Kim Jacobs)

2006
Boerenbruudspaar:
Martijn van Moeres Ton van ut kruus en Truus van Poelse Sjang (Martijn Mooren)
Gosia van Ireneusz en Henryka Tralka van den Oder (Gosia Tralka)

Getuuge:
Lei van de spyker van de Thiëtuite (Lei Kuntzelaers)
Els van Lensen Toeënvan de Wiendbuul (Els Kuntzelaers)

2007
Boerenbruudspaar:
Robert van den twelling van Custers Ger en Ton Bovee van de Hoofdstraot (Robert Custers)
Angelique van Hoekseboer en Heesen Jetje an de bèèk (Angelique Custers van Dijck)

Getuuge:
Jan van Stien van Diekmans Jeu en Rutten Toeën (Jan Rutten)
Gerry van Tiese Jo en Tilla van ’t tienderse geitecafé nevve de kèrk (Gerry Thijssen)

2008
Boerenbruudspaar:
Wilbert van jan en Annie v/d laar uut ’t pieëlhazeriek (Wilbert v/d Laar)
Ans van Frans en Betsie Willemse uut ’t Vlaskopperiek (Ans v/d Laar Willemse)

Getuuge:
Shèr van Nölleke en Netty van de Mulder (Shèr Hendrix)
Els van hay en Mie Jeuken uut Lull (Els Hendrix Jeuken)

2009
Boerenbruudspaar:
Ton van Dora van de Staasie en Wumke de loënwerker uut ut Peggeriek (Ton de Boer)
Trudy van Schaaks Wum en Tiny van Haazebergs Wum uut ut vlaskopperiek (Trudy Steeghs)

Getuuge:
Peter van, van de Waters Hem en Nel van Truy van slegter Grad uut ut bokkeriek (Peter van de Water)
Chantal van Fuchse Hans en Wöltgens Lies uut ut Kirchroatsj viedel blieërhei (Chantal Fuchs)

2010
Boerenbruudspaar:
Peter van Toën van de Klutetrappers en Bets van Tinus Petje (Peter Cornelissen)
Ellen van Peelen Sef van de P straot en Nelleke van Moeres Jan (Ellen Cornelissen Peelen)

Getuuge:
Lucas Van Moeres Ton en Truus van ut Kruus (Lucas Mooren)
Mieke van Frederix Jan en Els van de Wiendbuul (Mieke Frederix)

2011
Boerenbruudspaar:
Martien van Sjef en Mien van de Hoofdstroat (Martien van Osch)
Angelique van Joop en Corrie uut het Knolleriek (Angelique van Osch Gysbers)

Getuuge:
Alt Prins Johan 1 van Annie en Peelen Math uut de P-stroat (Johan Peelen)
Alt Prinses Louise van Thea en Frans van de Broekschenhof (Louise Peelen de Grunt)

2012
Boerenbruudspaar:
Henk van Nölleke en Maria van de pottebakkershoeve (Henk Verbeek)
Jolande van Jan en Roos Overneer uut ’t ernemse Riek (Jolande Overmeer)

Getuuge:
Bernard van Geurtse Piet en Anneke uut de Hoofdstraot (Bernard Geurts)
Wilma van Bussemakers Jac en Bets ût Helje (Wilma Bussemakers)

2013
Boerenbruudspaar:
Eric van Wienhove Gerrit en Tonnie van de Wiendbuul (Eric Wijnhoven)
Dorine van Martens Ton en Mariet uut ut Dreumelriek (Dorine Wijnhoven Martens)

Getuuge:
Annemiek van Lensen Toeën van de Wiendbuul (Annemiek Poels)
Doortje van Jos van Poelse Sjang en Lina (Doortje Poels)

2014
Boerenbruudspaar
Peter van Berghs Chris en Ria uut ’t centrum (Peter Berghs)                           
Silvia van Ton en Fien van Landgoed de Gortmeule uut Hôrs (Silvia Berghs-Hoeymakers)

Getuuge
Toine van Kees en Mientje uut ’t Nölerriek (Toine Bastiaans)
Anja van Mökke Jeu en Water An uut ’t Dreumelriek (Anja Bastiaans-Janssen)

2015
Boerenbruudspaar:
Frank van Theo en Ans van de Stevensbèkse Snèwbulten (Frank van de Ven)
Inge van Noud en Maria van de slègter van de Blitterswikse Ruuk (Inge van de Ven Rötjes)

Getuuge:
Edwin van Herman en Mien uut de Vogelbuurt (Edwin Kohrman)
Karin van Venz Grad en El uut ut Piëlhazenriek (Karin Kohrman)

2016

Robbert van de Kikvors, van meister Jacobs en Iny van de Langstraot uut Rooy
Hermie van de Kikvors, van ziekenbroeder Sjef en Mia uut ut Piëlhazeriek

Hun getuuge zien:

Jürgen de keuterboer, van Wijnbergen Toeën en Rikie van de Gun
Margo van schaopenboer Engelbert en Ald-oppertruuj An van de Veestraot

2017

Geert van Jakobs Jan en Bertha van de Snewbulten uut d’n Leppenbemmel 
Melanie van Jansen Jan en Wies van de Bliekers uut Muszes

Hun getuuge zien:

Max van Timmermans Piet en Joke uut ut Centrum
Mariëlle van Versleijen Piet en Truus van de Meulewiekers oet de Mieëterik

2018

Ton de sjnelle Zittesje sjnaak uut het Marotteriek
Charlotte Ut Braobants durske van de Peeltuuters uut de Venhorst

En de getuuge:

Ronald Van Henricus en Henrica Verberne uut ’t Keienland
Bianca van Laurentius en Regina van den Heuvel uut ’t Pieelhazeriek

2019

Thomas van meister Bert en Fien uut de Christinastraot
Gabriëlle van Chris en Kit van de Snèjer uut Den Bogerd

En de getuuge:

Pieter van Piet van de Smid en Jo van de Mgr. Jenneskensstraot
Peggy, de bekkersdochter van Pierre en Tiny uut ’t Pieëlhazeriek

2020

Roel Cox van Ger en Rieky uut de Julianastraat
Gerry Franssen van Gerrit en Annie van het Broek uut ’t Pieëlhazeriek

En de getuuge:

Ron Denissen van Hay en Greet van de Hei
Nicole Deenen van Sjaak en Ria Deenen uut de Christinastraat