1948 Prins Egbert den Urste (Geurts) †

Onder ut koffiedreenke (eier ète) beej Hoekse Hannes wurt beej Egbert Geurts de thieëmuts op de kop gezet warmit den urste Mieëlderse Prins (Egbert 1) wurt gebaore! De urste carnavalsactiviteit vient plats ien zaal Speyken (’t Brugend) en wurt geopend dur Prins Egbert 1. Dizzen aovend, den muzikaal wurt ondersteund dur en paar jonges van de fanfaar, en waor ok burgemeister Baron de Weichs de Wenne anwezig is, duurt van 19.00 wies 22.00 uur. Der was zelfs enne Prinsewage, den haaj al direct pech. De wage mit pèrd en koetsier lei ien de graaf beej de schôl. ’t Pèrd was schouw geworre van de versiering. Toen de wage wer was opgetugd, wier de prins der opgezatte en den tocht dur ’t dörp koos beginne.

1949 Prins Handrie den Urste (Reijntjes) †

De offisjeele oprichting van de verieëniging, warvan ut bestuur wurt gevurmd dur leeje van de Ruiterclub, de Voetbalclub en de Fanfaar. De klier van Handrie 1: Officiersjas mit koppel, blauw bôks mit breëd goudgalon afgezette steek op de kop. Roeëje mantel afgezet mit witten donsen goudgallon. Scepter ien de veurm van enne vos.

1950 Prins Vic den Urste (Geurts) †

De Prins van dit jaor (Vic 1) prestiert ut um gedurende 12 klokslage van de kerkklok 13 glaas bier lèèg te dreenke. Gezien zien afkomst (zoeën van brouwer Geurts) mot oefening kunst hebbe gebaard. De urste carnavalsschlagers wurre iengezonde!

1951 Prins Ger den Urste (Linskens) †

Pas terug uut Indië wurt Prins Ger 1 (Linskens) de neeje hierser van ut Vosseriek. Zien verkiezing as Prins wier beschouwd as en ieërbetoeën an alle jonges die ien Indië woare gewest. Naor ’t schient was Ger enne rappe praoter. Dit is ok ’t latste jaor dat de opbrengste dur 3 verieëniginge werre gedeëld.

1952 Prins Pierre den Urste (Reijnders) †

De oorspronkelijke organisatie (ruiterclub, voetbalclub en fanfaar) wurt overgedaon an en aparte Carnavalsverieëniging.

1953 Prins Jeu den Urste (Janssen) †

Dur de ovverstroeëming ien Zieëland wurt de carnaval dit jaor nie gevierd! De regiering het fieëste verboje. De nuuëdige pûtjes bier wiere èvegoeëd gedronke.

1954 Prins Jeu den Twedde (Cox) †

D’n urste kienderoptoch op zôndagmiddag wûrt gehalde

1955 Prins Mart den Urste (Smits) †

De carnvaval van 1955 wurt gevierd ien en fieësttent, die is opgesteld achter kefee Geurts an de Hoofdstraot. Buute lit en flink pak sneej en ut vruust behuurluk! Dur de hette luchtkachels was der ien de tent zoveul kabaal dat muziek van Jacob Rutbach nauweleks te huure was.

1956 Prins Frans den Urste (Coenders) †

Nao ’t jaor van d’n tente carnaval (1955) was de zaal wer beschikbaar. Alt Prins Jeu 1 mit Kessels Mie waore de nij-je uutbaters.

1957 Prins Noud den Urste (Hendrix)

De verieëniging krieg vur ut urst ien eur bestaon enne Vorst. De Vorst kriegt de naam Reynaert 1 (Frans Coenders). Mit d’n ervare carnavalist Nölleke as Prins en de nij-je vurzitter Thiese Piet en sikretaris Jacob Rutten vond d’n tiënde carnaval plàts.

1958 Prins Ger den Twedde (Thiesen) †

Ut elfjaorig bestaon wurt gevierd.

1959 Prins Jan den Urste (Peelen) †

Op zondagaovend moog der nie werre gedanst. As oplossing wûrt gekoze um dan màr de Prinseaoverdracht en de Liedjesaovend te halde (zonder danse!).

1960 Prins Matheu den Urste (Kusters)

De carnavalsverieëniging prakkesiert d’r oaver um en eige carnavalskrentje uut te brenge.

1961 Prins Gijs den Urste (Keijzers) †

De urste carnavalskrant ‘De Vossentoeter’ wurt uutgebrocht Uut de vossetoeter 1972.. 1961; De carnavalsclub trok der op uut, vurral noar de Vieëstraot um en waterballet op te voere??????????????

1962 Prins Wim den Urste (Belgers) 

De balaovend op môndag en dinsdagaovend um 6 uur is ien den tied normaal. Op zôndag en môndag is d’r um 3 uur en rondgang dûr ’t dûrp. De liedjesaovend is op vastelaoveszôndag um 7 uur.

1963 Prins Eed den Urste (Coenders)

De mèèst gezonge Mieëlderse carnavalsschlager ‘De kwojje gulde’, is ien 1963 ut winnende liedje. De urste boerebrulluft is en feit. Mit ut bruudspaar Kessels Annie en Bèke Piet wurt en begin gemakt mit dees traditie.

1964 Prins Bart den Urste (Mooren) †

De urste sleuteloaverdracht, same mit Tiendere, Swolge en Blitterswijck. Prins Bart was den urste Prins den de sleutel uut hande van Burgemeister Dittrich ien ontvangst moog neme. Op Handrie ziene vrachtwage trekt de Prins mit vorst, nar en raod dûr ’t dûrp. Dit joar trad Temke (Frans Coenders) vur ut urst vur enne volle zaal op al buutnereedner. Dit zuuj heej nog duk doen en mit geweldig sukses.

1965 Prins Frans den Twedde (Gielen) †

De viefde vossentoeter kumt uut. De pries is 100 cent. De Prins kumt uut op vastelaovendzôndag. As Nar haaj heej Noud Hendrix, samen vurmde ze ’t klenste stel, dat de carnavalsverieëniging tot dan toe gehad haaje.

1966 Prins Thei den Urste (Peelen) †

Dit joar was der ok vur de urste kieër de Mieëlderse revue, dur Frans Coenders (Temke), Wiel Coenders, Piet Kusters en Bart Mooren.

1967 Prins Rens den Urste (Poels)

D’n twintigste carnaval alwer. De kienderoptoch trekt vûr ’t ûrst dûr ’t neeje dûrp, en wel dûr de Pastoeër Janssenstroat, (later wier dit Bernardstraot) en de Cocq van Haeftenstraot.

1968 Prins Henk den Urste (de Koning) †

Den urste Koninklike Prins. Eind 1968 wurre enkele leeje van de carnavalsverieëniging nao afloeëp van en vergadering verrast dur de Horster pliesie, umdat zeej ut nog te vroeg vonde um naor huus te gaon en zich nao sluutingstied (01.00 uur) nog ien ut kefee bevonde.

1969 Prins Ger den Derde (van Leuven) †

Ut 2×11 jaorig bestaonsfieëst van de verieëniging wurt gevierd mit en reseptie op zondagaovend van 20.00 wies 22.00 uur. Zondagmerge lei der zonne hoeëp sneej dat der host gen meens dur koos. Kiender wiere mit tractors en auto’s naor de zaal gebrocht. De Prins mit gevolg wier mit en sleej gehald.

1970 Prins Funs den Urste (Wijnhoven)

De entreeprieze van de dansaovende bedroege ien dizze tied fl.2,25 per persoeën. Hiervan moosse ze 12% an BTW afdrage.

1971 Prins Jan den Twedde (Steeghs)

Burgemeister Dittrich verkupt op carnavalsdinsdag ien zaal Brugend de kloompe van Moeres Jan sr. Ut geld wurt an ’t Raayke geschonke.

1972 Prins Jac den Urste (Peters)

D’r vient gen sleuteloverdrach plàts dit jaor. Wel enne gezamelukke bejaardenaovend. De verieëniging viert eur 25 jaorig bestaon.

1973 Prins Henk den Twedde (Peters)

D’r vient en gezamelukke uutwisseling plats tusse de carnavalsverieëniginge en fanfares van Mieëldere en ut Duitse Stratum. Vorst Reynaert 1 zien letste jaor as Vorst.

1974 Prins Ger den Vierde (Thiesen)

De ‘Mieëlderse Revue’ telt vort 2 aovende.

1975 Prins Hay den Urste (Kersten) †

Vur ut urst ien eur bestaon het de carnavalsverieëniging en eige groep dansmarietjes.

1976 Prins Mart den Twedde (van de Elsen)

De alde en nij-je revuegroep speule same udat ’t d’n elfde revue is.

1977 Prins Ger den Viefde (Grüntjes) †

 

Sluutingsuur is afgeschaft. Dit vonde de Mieëlderse Vös nie èrreg.

1978 Prins Twan den Urste (Geurts)

De dansmarietjes treeje vûr ’t leste jaor op. Volgend jaor zulle we wer mit nij-je motte beginne.

1979 Prins Toon den Urste (van Lipzig)

Ien ut wiekend van de 11de november wurt ut 3×11 jaorig bestaonsfieëst gevierd.

1980 Prins Frans den Derde (Coenders) †

Dit jaor het de verieëniging eure 33ste Prins!

1981 Prins Henk den Derde (Verbeek)

D’r vient en glazeverkoeëp plats waorvan de opbrengst vur de neeje uniforme van de dansmarietjes is! De carnavalsverieëniging wurt en ‘ope’ verieëniging waorvan iederieën lid kan werre.

1982 Prins Henk den Vierde (Reijntjes)

Prins Henk den vierde is den urste Prins den volges de neej reglemente wurt gekoze uut de Mieëlderse bevolking.

1983 Prins Piet den Urste (Coenders) †

’t leste jaor dat d’r en koffietoffel platsviend mit de boerebrullef

1984 Prins Toon den Twedde (Smits)

Vûr ’t urste jaor wurt ôp zondagaovend enne vreejgezellenborrel gedroonke.

1985 Prins Reinier den Urste (Thiesen) †

Dûr wûrt en bezuuk gebraocht an ’t Raayke ien Tiendere. Enne plezierige middag vûr de kiender en vûr de Prins mit zien gevolg.

1986 Prins Henk den Viefde (Peters)

Mit ’t Prinsebal prissentiert de Alt Prinse kompeneej zich vûr d’n urste kier.

1987 Prins Martien den Urste (Geurts)

De ‘Mieëlderse Revue’ wurt veur de 22ste kier op ut tonieël gebrocht.

1988 Prins Jan den Derde (Poels)

Slogan

“Mak veul PRET. En vis nie achter ut net”.

Vûr ’t ûrst telt de verieëniging twee narre. ’t urste optrij-je van en neej joekskapèl (Beter as Niks) mit de Vastelaovend. En leuke anekdote: As presentje kreeg iederiëen enne kleine sticker mit en afbeelding van enne moderne vos en de naam van Prins Jan III durop. De toenmalige pastoër Geelen kwam ok felicitieren en kreeg van ieën van de twieë kersverse narren John of Wilbert enne sticker. De pastoër bestelde un consumpsie ien de veronderstelling mit mien prinsensticker te kunnen betalen. Ok hier kwaam alles goed ,want van de toenmalige kastelein Piet kreeg de pastoërr de consumptie verniks. Zodat de sticker van Prins Jan III bleef behalden.

1989 Prins Wim den Twedde (Mattheij)

‘t (vûrluuëpig) lèèste optrij-je van Temke mit de Revue

1990 Prins Jan den Vierde (Buddiger)

De tradisjonele boerebrulleft-optocht wurt afgelast vanwège de sturm en wurt now sondags nao de Carnaval gehalde.

1991 Prins Jan den Viefde (Peters)

Vanweges de golfoeërlog vient der genne sleutelovverdraagt plàts dit jaor. Het jubileumjaor 4×11

1992 Prins Shèr den Urste (Hendrix)

Slogan

“LAOT GAON, LAOT GAON”

En leuke anekdote:  Mit ziekebezuuk ginge weej naor de moeder van vurzitter Jan Poels. Natuurlik wiere hier foto’s van gemakt. Ienmoal thuus bleek dat der gen rölleke ien ut toestel zoot. Natuurlik niks van gezet en op maondagmerge nog enne kier terug gewapend mit fototoestel inclusief rölleke Vur ut urst wurd het Prinsenbal gehalde op enne zondagmiddag. Prins en Vorst ut dezelfde families as ien 1957 (Hendrix-Coenders).

1993 Prins Bèr den Urste (Gielen)

De jeugdcarnaval halt vur het urst alde schoen op ien Mieëldere. De opbrengst gut veur de helft naor de straotkiender ien Rio.

1994 Prins Piet den Twedde (Timmermans)

Zilvervos wurdt, mit de Revue, uutgereikt an de hulpverleners van de watersnoodramp Kerst 1993.

1995 Prins Lucas den Urste (Mooren)

Slogan

Mieëlderse Carnaval “KEIHARD DE GEKSTE”

Ut Alt-Wieverbal en de Jeugd Prinsenreceptie wèrre afgelast vanweges Hoeëgwater (anleg nooddiek beej de Ruuk). Mit zien 21 jaor was Lucas de jongste Prins. Ien dit jaor wurdt de urste rommelmerkt georganisieërd. En leuke anekdote: Prins Lucas was tot dat moment de jongste ‘groeëte’ Prins oeijt ien Mieëldere. Zien achterneef Bas Weijmans was jeugdprins en un halve kop gröter dan ik. Ozzy (Oscar Aerts) wier tijdens mien receptie als Prinses uutgekozen en het  ien de rij alle felicitaties  mit ien ontvangst genome!

1996 Prins Piet den Derde (Wagemans)

Slogan

Op oos kunde telle

Ok de zoeën van Piet den Derde is ien dit jaor Prins (Jeugdprins Gian), ovver ut Vossenkeutelriek. Ien dit jaor doen de Alt Prinse vur den urste kieër mit an den liedjesmiddag.

1997 Prins Wiel den Urste (Kerstjens)

Slogan

Weej gaon d’r vûr

Op 17 januari van dit jaor vieren de Alt Prinse mit en reünie ‘t 11 jaorig jubileum. Dit veurafgaond an ’t Ald-Wieverbal.

leuke anekdotes:
De Prinsenreceptie natuurlik – mit alde ieskar dör de joekskapelleeije naor de receptie gereeje. De joekskapel gaf altied woensdag naor ut utkomme en serenade beej de prins an huus, ik as lid van de joekskapel wist dat natuurlik. Op woensdag wachte mar der kwaam  niemand. Toen kreeg ik op zondagmerge vur de receptie tuus en ontbijt aangeboijee dör de joekskapel.

1998 Prins Jos den Urste (Poels)

Slogan

Gen gemèt en gezaag, weej make lol dees daag.

Nao 17 jaor drugt Vorst Reijnaert 3 (Wiel Coenders) de scepter ovver an Vorst Reijnaert 4 (Fried Hanraets). Vanaf dit jaor kunnen de Vöskes de vlag laote wapperen mit Carnaval. De Mieëlderse Revue stut vôr de 33e kier op de bühne.

1999 Prins Paul den Urste (Timmermans)

Slogan

Nog vur de eeuw wissele zal, Make weej enne KNAL-CARNAVAL!

Nao 11 jaor hangen de narren (John Steeghs en Wilbert Coenders) hun pakken an den hoak. De urste vrouwelijke nar (Petra Lucassen) nimt ut ovver.

2000 Prins Johan den Urste (Peelen)

Slogan

Ok al is dur nog zonne groëte brand, Veur Carnaval zette weej alles an de kant!

Nao 11 jaor druugt Jan Poels de vurzittershamer van CV de Vöskes aover an Eric Vullings. Ozze nij-je pastoeër Ruud Verheggen verrast de Mieëlderse minse mit ennen buut tijdens de carnavalsmis.

2001 Prins Roel den Urste (van de Pasch)

Slogan

Vèrkes an de liere, Weej gaon Carnaval viere!

Wilbert Coenders wurt uutgeroepe tot Vorst Reijnaert 5. Heej is de zoeën van Ald Vorst Wiel Coenders. Ien November van dit jaor viert CV de Vöskes ur 5×11 jaorig jubileum. O.a. mit veurrondes van de Buutkampioenschappen en enne urste Limburgse Aovend.

2002 Prins Leo den Urste (Kuntzelaers)

Slogan

Weej laote os dur Gulde of Euro nie kliere, Weej gaon èvegoed Carnaval viere!

Alt-Prinsen winnen veur ut urst de liedjesmiddag mit de carnavalsschlager ‘5×11’. Dit jaor iets neejs vur de jeugd tot en mit groep 8 van de basisschôl: en ‘snotneuzenbal’.

2003 Prins Thomas den Urste (Martens)

Slogan

Enne echte Vos goeït mit ôs alle remme los!

En leuke anekdote. Carnaval viel dat jaor ien Februari, 9 mônd later op den 11e van den 11e wier Rens geböre. Vriendenclub: ‘kammorräöj van de Vöskes opgericht. 3e Limburgse aovend mit top artiesten: Beppie Kraft en Big Bennie.

2004 Prins Edwin den Urste (van de Winkel)

Slogan

Al vruust ut buute dat ut krakt, Mit Carnaval wurt dur fieëst gemakt!

Jubileum Mieëlderse truujen. Stien Rutten wert uutgeroepen tot 22e oppertruuj. 44e utgave van de jaorlekse carnavalskrant ‘de Vossentoeter’.

2005 Prins Wim den Derde (Willemse)

Slogan

’n Brandje of ’n ongeval Helaas, weej viere Carnaval!

Alt-Prinsen winnen wer de liedjesaovend mit de carnavalsschlager: ‘Weej blieve hange’. Ald-Prins Ger 4 Thiesen is 3×11 jaor lid van de Revue. Op en terras ien België gevraogd um Prins te werre, en gedurende de Carnaval de griep, en niet te zuinig. Mar zo’n fieëst kunde nie laote loeëpe dus gewoeën ien de polonaise.

2006 Prins Harrie den Urste (Vissers)

Slogan

Drie daag lang gaon wee jan de zwier, Mit jong en ald make weej veul plezier!

Ien de Vossetoeter wert en actie opgestart um het Vossemonument naor en prominentere plats verplatst te kriege. Ien 2006 is het de letste kier dat de Prins mit zien gevolg op Carnavalszondag en bezuukske an d’n börgemeister en zien vrouw brengt.

2007 Prins Bart den Twedde (Kerstjens)

Slogan

Wiste gillie ut al, Dit wurt enne behuuuuuuuuuuurlijk goeje Carnaval!

René en Marijn Poels neme afscheid as redactielid van de Vossetoeter. René zei op de redaksievergaderingen duk ‘Wat weej ien de Vossetoeter schrieve is noeït geloge (mar hier en daor helpe weej de waorheid ’n bitje)”.

2008 Prins Tom den Urste (Smits)

Slogan

Beej de Vöskes veurop, viende weej hiëlemaol top!

2009 Prins Pascal den Urste (Vissers)

Slogan

Niks transportiere, weej gaon Carnaval viere!!

Anekdotes:

De latste Mieëlderse Prins van de gemente Mieëldere-Wanssum. Dus ook de latste sleuteloverdracht ien Mieëldere mit meuge make as Prins. Dat jaor haaije we nog enne Mieëlderse Prins, Adrie Baard in het Schuttersveld woar we mit en afvaardeging op de receptie zien gewest.

2010 Prins Paul den Twedde (Peters)

Slogan

Mieëldere-Wanssum of Hors an de Maas… Ien Mieëldere blieft mit Carnaval de Vos d’n baas!

Den urste Mieëlderse Prins van de gemente Hors an de Maas. Den urste kier naor de sleuteloverdracht ien Horst. De ganse carnaval ien enne gouden koets rondgereeije den dur de kammeraoij was geregeld.

2011 Prins Jurgen den Urste (Wijnbergen)

Slogan

Mit Carnaval make weej ôs gen dikke bieën, En zette de bluumkes buute!

Ze zegge mej “Wet waor ge àn begint”, mar dat wette nie, dat motte ervare. Dat is ’t moie van Prins zien. Ge ervaart ’t allemaol!

2012 Prins Frank den Urste (Thijssen)

Slogan

De trom en toet ien de kàst want mit dees daag halde weej un lekker pilske vàst!

De 65ste Prins zien, mar toch ’t 6×11 jubileum mit mugge make. Dat was toch wel un moije gebeurtenis wat nie vur veul Prinsen is weggelegd.

2013 Prins Alex den Urste (Disveld)

Slogan

Is ’t nou bam jonge of boks ouwe, dizze Carnaval zien weej nie te houwe!

En doar hebbe weeij alles an gedoan um dat ok woar te make. Ut was en geweldige belevenis vur os ganz gezin.

2014 Prins John den Urste (Steeghs)

Slogan

Dizze Carnaval loëp ik veurop rèken daor mar op

En gans jaor ien Mieëldere vurop mugge lope. Alhoewel, zoals het in Mieëldere de laatste joaren gebroekelijk is, mugge rennen. Dat was ok ’t urste wat ze zen ien Brabant, op mienne urste werkdag na de receptie. “Tjonge Tjonge wa ge da bej jullie hard, woane”

2015 Prins Kevin den Urste (Kleeven)

Slogan

Dees daag gut de pieper van de brandweer an de kant en loeëpe weej mit de scepter ien de hand!

Carnaval vieren mit enne kleine op komst, en Prins van de Voskes zien mit ut 55 joarig bestaon van de Vossetoeter. Weej hebbe genoten.

 2016 Prins Eugène den Urste (Peelen)

Slogan

 Weej laote de bloemme ff staon, Um veurop ien de polonaise te gaon!

 Precies 50 jaor geleeje was mien pap, Prins Thei I ok Prins van de Voskes. Bart, ozze zoën , was dit jaor adjudant van de jeugdprins. Weej hebbe genoten.

 2017 Prins Paul den Derde (Coenders)

Slogan

 Mit dees daag laote weej de vrachtwagen staon um compleet uut os dak te gaon!!!

 Ik was zoewiezoë al gröts dat ik Prins mog zien, mar dat ik hiermit opa en ôzze pap heb opgevolgd mâkt ut nog miër biezonder!

2018 Prins Wilbert den Urste (van de Laar)

Slogan

Nao jaore lang sjouwe gaon weej nów èn fieëstje b(r)ouwen!!

2019 Prins Koen den Urste (Voesten)

Slogan

Mit dit trio an d’n top,

Zetten weej samen mit alle Vöskes de carnaval op ziene kop’

 De ganse Carnaval het de techniek motte wachte. Zoedat geej van os enne 100% Carnaval het kunne verwachte.